Kontakt

Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez przedszkole,
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
• monitorowanie działalności Publicznego Przedszkola nr 4 w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Koordynator ds. dostępności w Publicznym Przedszkolu nr4 w Złotowie

Mariola Surma
ADRES E-MAIL p1@przedszkola-zlotow.pl

Do pobrania:
1. Zarządzenie

2. Plan działania 


Przygotował: Mariola Surma, dnia: 2022-07-05 22:44:38.
Zmodyfikował: Mariola Surma, dnia: 2022-07-05 22:45:09.
Historia zmian

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót